Chất chống thấm hắc ín 3B 440

3B-440 là hỗn hợp dầu hắc (nhựa đường)nhũ hóa cao phân tử+cao su nhũ hóa+chất phụ trợ khác,có tính đàn hồi, chống thấm cao,kiểu đơn chất, thi công đơn giản

Tâm Ngọc
Logo