Dung Dịch Chống Thẩm Thấu Cứng 3B-210

3B – 210 là loại dung dịch chống thấm cứng tính đàn hồi, hoàn toàn không độc hại.

Loại keo chống thấm tính nước hữu cơ.

Công Ty Chống Thấm Tâm Ngọc
Logo