Dung Dịch Chống Thẩm Thấu Cứng 3B-210

3B – 210 là loại dung dịch chống thấm cứng tính đàn hồi, hoàn toàn không độc hại.

Loại keo chống thấm tính nước hữu cơ.

Tâm Ngọc
Logo