Sơn Lót Dạng Nước Cải Tiến Có Tính Cường Hóa 3B-350

3B-350 Sau khi khô cứng có tính cường hóa bề mặt, có độ dính, có thể xâm nhập vào bên trong lỗ hỏng và khe nứt, bít lấp bề mặt hư hại, chất liệu này có tính hấp thụ nước, có thể thi công trên bề mặt aame ướt, lực dán rất lớn và có tính thoát khí cao.

Tâm Ngọc
Logo