Pentens Pu 108

Pentens pu 108 là một loại vữa ngăn cản nước gốc polyurethane trương nở dùng để bơm trám vết nứt bê tông.Khi pu 108 được bơm vào bê tông và được tiếp xúc với nước ,nó sẽ có phản ứng như bọt cao su và trương nở gấp 30 lần so với thể tích ban đầu nhằm hoàn toàn bịt kín những lỗ tổ ong trong bê tông.Vật liệu này sẽ không tiếp tục trương nở và co ngót sau khi đã khô và có thể ngăn nước hoàn toàn.

SKU: PU 108 Category: Tag:

Pentens pu 108 là một loại vữa ngăn cản nước gốc polyurethane trương nở dùng để bơm trám vết nứt bê tông.Khi pu 108 được bơm vào bê tông và được tiếp xúc với nước ,nó sẽ có phản ứng như bọt cao su và trương nở gấp 30 lần so với thể tích ban đầu nhằm hoàn toàn bịt kín những lỗ tổ ong trong bê tông.Vật liệu này sẽ không tiếp tục trương nở và co ngót sau khi đã khô và có thể ngăn nước hoàn toàn.

Tâm Ngọc
Logo