Epoxy 3B

  • All
  • Favorite
  • Popular
  • Most rated
  • Expired
Keo Epoxy 3B-R9210 – Xử Lý Vết Nứt Kết Cấu Thi Công Dưới Nước
Deal

Màu sắc: Dạng lỏng, thành phần A không màu, thành phần B màu vàng nhạt

Thời gian khô: Khô cứng ban đầu 30-60 phút, đông cứng sau 24 giờ, khoan nén test mẫu sau 28 ngày

Tỷ trọng: 1.098 Kg/L

Độ cứng ban đầu: 60 phút

Thời gian khô cứng: 7 ngày

Lực kết dính (250C): 5000 cps

Cường độ nén: 50 Mpa

Mođun đàn hồi chịu nén: 48 Mpa

Cường độ kéo: 9 Mpa