Featured!

Epoxy 3B-1401 (A+B)

EPOXY 3B-1401 (A+B) là loại keo trám đường nứt 2 thành phần A+B Không trở màu vàng.

–          Tỷ lệ : dung dịch A+B (1:1)sau khi pha trộn điều nhau,phải sử dụng hết trong vòng 30 phút.

–          Thời gian cứng :Khô sau 3h (nhiệt độ 250C )

–          Thích hợp sử dụng :Đường nứt,gia cố trám bằng bề mặt các vật liệu bằng cây,đá ,gạch,sàn bê tông.

–          Ưu điểm:Thời gian khô cứng nhanh,độ nhạy cứng tốt,chỉ cần trám bằng đường nứt.

Tâm Ngọc
Logo