Epoxy SL-1401 (A+B)

EPOXY SL-1401  là loại keo trám lấp đường nứt dung dịch A+B không trở màu vàng.
Tỉ lệ: Dung dịch A+B (2:1) sau khi pha trộn đều nhau , phải sử dụng hết trong vòng 30 phút .

2 thành phần , 2 thùng, dễ cầm bên trong bao gồm hạt cát mịn , thi công không bị dính lại, lớp phủ bên trên không bị rỗng, bong  tróc, chất liệu cứng , thi công không bị chảy, độ kết dính cao, có thể thích ứng những công trình có kết nối.

 

Tâm Ngọc
Logo