Tag: 3b-668
0

Đối với các công trình bị nứt gây ra thấm, rò rỉ nước ảnh hưởng đến công trình thì việc các dòng sản phẩm chống thấm là điều thiết yếu. Đối vối dùng keo pu ...